การรับรองสินค้าเกษตรที่ระบุสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ไข่เค็มไชยา" พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 09:04 น.

  kaikemchaiyaกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดำเนินกิจกรรมรับรองสินค้าเกษตรที่ระบุสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ไข่เค็มไชยา GI"  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  และมีสถานที่แปรรูปที่ผ่านการรับรอง (มผช.)  ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  คลิกเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ "ไข่เค็มไชยา GI"

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2013 เวลา 11:52 น.