ส.ส.ส. หารือการจัดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:01 น.

2014-07-01 00011เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2557  นายอวยชัย  ชัยยุทโธ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   พร้อมคณะ  ได้แก่  นายชัชวาล  ขำวิจิตร์  นายประยูร  ครองยุติ  และนายธีระศักดิ์  ดำทองสุก  ได้หารือกับ ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง  และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะนมบางบัวทอง  เพื่อจัดทำรายละเอียดเตรียมจัดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน"  ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จะร่วมกันจัดขึ้นในวันที่  12 - 13  กรกฎาคม  2557  ณ สนามกีฬาน้ำแก้จน  กรมชลประทาน  จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้  คณะได้เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม คุณเกรียงศักดิ์  สุจริต  เพื่อติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง การแปรรูป และการตลาด  ของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะนมบางบัวทองข่าว : นายประยูร  ครองยุติ

ภาพ : นายวัชรนันท์  แนวถาวร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:24 น.