ประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 16:29 น.

Image00005

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. กรมปศุสัตว์อนุมัติให้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดการประชุม เรื่องติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รายชนิดสัตว์ (สุกร ไก่ไข่ และเป็ดไข่) ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ มีนางวิภาวรรณ ปาณะพล (ประสานงานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ : สุกร ไก่ไข่ และเป็ดไข่) เป็นประธานในที่ประชุม มีตัวแทนจาก ส.ส.ส., สคบ., สพส., สอส., สนง., ปศข. 1 – 9, สนง.ปศจ.ลพบุรี, ชัยนาท, หนองคาย, กำแพงเพชร และพิจิตร เข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุม ได้สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในปีที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธ์รายชนิดสัตว์ในปี งบประมาณ 2558 ต่อไปข่าว : นายประยูร  ครองยุติ

ภาพ : นายวัชรนันท์  แนวถาวร


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 16:34 น.