การประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ครั้งที่ 2/2557 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2014 เวลา 09:49 น.

meetting2014101501การประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ส.ส.ส. ชั้น 6 กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2014 เวลา 09:57 น.