งานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันไข่โลก 2015 พิมพ์
เขียนโดย คณุตม์ ปัญญาศิริ   
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2015 เวลา 10:10 น.

Image00006     เนื่องจากวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 2 ในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันไข่โลก ซึ่งในปี 2558 นี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ทางกรมปศุสัตว์ ร่วมกับภาคเอกชน จัดงานแถลงข่าววันไข่โลก ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กราชวิถีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน วันไข่โลก 2015 โดยมีนายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์กิตติ ทรัพย์ชูกุล ประธานคณะทำงานรณรงค์บริโภคไข่ไก่ และ Mr.Morten Earnt "Egg Ambassador of Asia" โดยกิจกรรมงานวันไข่โลก 2015 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน ณ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า Central Plaza West Gate (บางใหญ่) จังหวัดนนทบุรี

     เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ฯ ได้กล่าวเปิดงานการแถลงข่าวฯ และชี้แจงนโยบายการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมไข่ในประเทศอย่างยั่งยืน คุณประโยชน์ของการบริโภคไข่ไก่ ปริมาณการบริโภคต่อวันในแต่ละช่วงวัยโดยย่อ จากนั้น Mr.Morten Earnt ได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องความสำคัญของการจัดงานวันไข่โลก ที่ทั่วโลกจัดต่อเนื่องมาแล้ว 20 ปี และกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่สามารถจัดงานออกมาได้อย่างดีทุกครั้ง และสุดท้ายนายสัตวแพทย์กิตติฯ ได้กล่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดงานวันไข่โลก 2015 ซึ่งมีแนวดำเนินการรณรงค์ดังนี้ ให้ความรู้เรื่องไข่ไก่ การบริโภคไข่ไก่ให้เหมาะสมตามเพศและวัย การบริโภคไข่ให้อร่อย ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ที่หลากหลาย รวมทั้งกล่าวขอบคุณพันธมิตรที่เข้าร่วมเป็นภาคีให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้

     หลังจากการแถลงข่าวได้มีพิธีมอบไข่ไก่ 10,000 ฟอง ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงราชวิถี การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์จากการบริโภคไข่ไก่ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ร่วมงานกิจกรรมวันไข่โลก โดย Mr. and Miss Egg Ambassador 2014 กิจกรรมการแสดงเข้าจังหวะจากตัวแทนเด็ก การเลี้ยงอาหารว่างเด็กเล็ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก CP KCF และ Betagro ปิดท้ายด้วยการร่วมถ่ายภาพของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานและผู้สนับสนุนการจัดงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2015 เวลา 13:43 น.