วันไข่โลก 2015 (World Egg Day 2015) พิมพ์
เขียนโดย คณุตม์ ปัญญาศิริ   
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:14 น.

22 (Small)     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 กรมปศุสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคเอกชน ได้จัดงานวันไข่โลก ณ ห้างสรรพสินค้า Central Plaza West Gate ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2558 โดยมี สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

     โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน  เพื่อรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ 300 ฟอง ต่อคน ต่อปี ให้รู้ถึงคุณประโยชน์ของไข่  และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการบริโภคไข่  ให้เหมาะสมกับเพศและวัย  ได้แก่

วัยเด็ก สามารถบริโภคไข่แดงได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

วัยเรียน วัยรุ่น สามารถบริโภคไข่ได้ทุกวัน 7 วัน/ สัปดาห์ ไข่จะช่วยการเจริญเติบโตสมวัย พัฒนาสมอง หัวใจ

วัยทำงาน สามารถบริโภคไข่ได้ทุกวัน 7 วัน/ สัปดาห์ โดยไข่ไม่ได้ก่อปัญหาความอ้วน เหมาะสำหรับบุคคลที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง

ผู้สูงอายุ สามารถบริโภคไข่ได้ 3 - 4 ฟอง/ สัปดาห์ โดยมีข้อมูลทางการแพทย์พบว่าการบริโภคไข่ไม่ได้ก่อปัญหาหลอดเลือดหัวใจอุดตัน แต่การบริโภคไข่ไก่กลับเพิ่มคลอเลสเตอรอลชนิดดีซึ่งลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 16:41 น.