งานแถลงข่าวงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 15:30 น.

Image00019     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 กรมปศุสัตว์ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวข่าวการจัดงานมหกรรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยงานมหกรรมไก่พื้นเมืองครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในการแถลงข่าวมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายโอภาส ทองยงค์) เป็นประธานการแถลงข่าว มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) และประธานสมาคม/ชมรม ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ต่างๆ ร่วมแถลงข่าว  โดยมีสื่อหลายแขนงเข้าร่วมการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง การประกวดไก่แจ้ การแข่งขันปรุงอาหารเมนูไก่พื้นเมือง การแข่งขันสานสุ่มไก่ การประลองชนไก่ ตลอดจนนิทรรศการต่างๆ ภายในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ทั้ง 3 วัน ซึ่งภายในการจัดงานแถลงข่าวดังกล่าว ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง พร้อมสาธิตการปรุงอาหาร การแปรรูปจากไก่พื้นเมือง ให้ผู้สื่อข่าว และผู้เข้าร่วมแถลงข่าวได้ทดลองชิม ในงานแถลงข่าวด้วย

ข่าว: กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก - สัตว์ปีก

ภาพ  : คณุตม์

                                                                                              

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2016 เวลา 11:33 น.