การประชุมเจรจาซื้อขายไก่งวงกับบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด พิมพ์
เขียนโดย วัชรนันท์ แนวถาวร   
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:34 น.

Image00001      เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2559 กรมปศุสัตว์ จัดการประชุมเจรจาการซื้อขายไก่งวงกับบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (Cantral Food Retail Company Limited:CFR) ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย) เป็นประธานการประชุมเจรจา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและัพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่งวงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมการประชุมเจรจา ซึ่งในการประชุมหารือในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องการตลาด โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คุณภาพซาก และปริมาณการผลิตที่เกษตรกรรายย่อยสามารถผลิตได้ ร่วมถึงระบบการเลี้ยงที่เป็นจุดขายต่างๆ  เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของไก่งวง ในเบื้องต้นการเจรจาการซื้อขายไก่งวงในปี 2559 บริษัทฯ ตกลงจะสั่งซื้อไก่งวงจำนวน 500 ตัว และขอให้จัดส่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559

 ข่าว : ประยูร, วัชรนันท์, กรมปศุสัตว์

 ภาพ : วัชรนันท์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:59 น.