ติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/59 พิมพ์
เขียนโดย รัตนาภรณ์ เรพล   
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:49 น.

Image00001     มื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 นายวรกร อินทแพทย์ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพันธ์ุสัตว์ปีกแก่เกษตรกรเป้าหมายที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิจิตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพันธ์ุสัตว์ปีกผ่านระบบ e-bidding (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) โดยมี นายจำลอง อริยะจักร ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย, นายไพฑูรย์ ราโช รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้

ข่าว : รัตนาภรณ์  เรพล

ภาพ : นุชรา  บุญทา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:44 น.