การประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (single command) พิมพ์
เขียนโดย อ้อมใจ ลามี   
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:29 น.

Image00003    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (single command) ณ ห้องประชุม   2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยปศุสัตว์จังหวัดที่ทำหน้าที่เป็น single command จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครนายก พัทลุง มุกดาหาร ยะลา ลำพูน สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย และอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:55 น.