ประชุมหารือโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ พิมพ์
เขียนโดย ชานนท์ เอื้อเฟื้อ   
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:27 น.

Image00003     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการการปศุสัตว์ น.ส.พัชราภรณ์ แก้วน้ำใส กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์(โคเนื้อ-กระบือ) ผชช.สุวิช บุญโปร่ง นายประสิทธิ์ เกษตะระ นิติกรชำนาญการ และนายเอกอัคระ ทะชาดา นิติกรปฎิบัติการ ร่วมประชุมหารือข้อกฎหมายในการทำเอกสารสัญญาที่ใช้ในการดำเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ณ ห้องรับรองกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ข่าว/ภาพ : ชานนท์  เอื้อเฟื้อ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:43 น.