ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พิมพ์
เขียนโดย ชานนท์ เอื้อเฟื้อ   
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2016 เวลา 11:42 น.

Image00002     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 น.ส.พัชราภรณ์ แก้วน้ำใส นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท และปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ของกลุ่มเกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ กลุ่ม ที่ 1,กลุ่มที่ 2 และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มเติมอีก 1 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง จังหัดชัยนาท ซึ่งมีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการฯอย่างดี

ข่าว/ภาพ : ชานนท์  เอื้อเฟื้อ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2016 เวลา 15:04 น.