ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พิมพ์
เขียนโดย รัตนาภรณ์ เรพล   
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 11:21 น.

Image00006     เมื่อเร็วๆนี้ นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รัตนาภรณ์ เรพล : ข่าว

ประเทืองทิพย์ เสือเอก : ภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 09:27 น.