จัดนิทรรศการและบริการเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) พิมพ์
เขียนโดย ศิริวรรณ ภูทองนาค   
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 10:59 น.

Image00003     เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดนิทรรศการและบริการเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายณรงค์ศักดิ์  พลศักดิ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโคกกลาง ต.นาเวียง  อ.เสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ

ข่าว : วรพิจศ์  ยี่สิ้น

ภาพ : พรพิมล  ศรีหาพัฒน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 14:00 น.