ข้าราชการเดินทางไปร่วมประชุม ณ ราชอาณาจักรภูฏาน พิมพ์
เขียนโดย อ้อมใจ ลามี   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 10:55 น.

Image00001     เมื่อเร็วๆนี้ นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการศูนย์พัมนาอุตสาหกรรมปสุสัตว์ นายธานี ภาคอุทัย เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะรวม 10 ราย ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย - ภูฏาน ณ อาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2559 ตามคำเชิญของ Department of Livestock (DOL), Ministry of Agiculture and Forests ราชอาณาจักรภูฏาน

{gallery}/news/2559/news20160630

ข่าว : อ้อมใจ  ลามี

ภาพ : ธานี  ภาคอุทัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 13:59 น.