จัดนิทรรศการและบริการเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) พิมพ์
เขียนโดย ศิริวรรณ ภูทองนาค   
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:27 น.

Image00003     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 จ.อำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)  และบริการเกษตรกร โดยได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การลดต้นทุนอาหารสัตว์ ในการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเลี้ยงสัตว์ การปลูกและถนอมพืชอาหารสัตว์  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ไข่อินทรีย์ เป็นต้น สถานที่จัดงานดังนี้

     1. วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านฟ้าห่วน ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (นางประยูร  กาญจนารี)

     2. วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนนาเรือง ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 

     3. วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านโนนสำราญ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (นายสะอาด วันโท)

     4. วันที่ 6 กรกฎาคม  2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองแอวมอง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (นายมานพ  แสงสว่าง)

     5. วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ ต.นาวัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (นายประยงค์  บุญทอง)

     ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ : กลุ่มวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:48 น.