ผอ.กองส่งเสริมฯ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พิมพ์
เขียนโดย นายชานนท์ เอื้อเฟื้อ   
วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:58 น.

Image00001       เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นายอวยชัย  ชัยยุทโธ  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และพบปะผู้ประกอบการของบริษัท อูรมัต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดส่งวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ ได้แก่ ปลายข้าว รำละเอียด ถั่วเหลือง ให้กับฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่ และบริษัท ฮิลไทบ์ ออร์แกนิคส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านไก้ไข่อินทรีย์  ตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์ม การผสมอาหารในระบบ Feed Center การสร้างเครือข่าย จนถึงการจำหน่ายผลผลิต และเข้าชมระบบการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ พร้อมกับกระบวนการรวบรวมไข่ไก่ การบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมฟาร์มเครือข่ายในพื้นที่ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการเลี้ยงไก่ไข่ในระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ โดยมีเครือข่ายจำนวน 44 ฟาร์ม แต่ละฟาร์มจะเลี้ยงไก่ไข่ประมาณ 700 ตัว/ฟาร์ม ซึ่งผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์แล้ว

ภาพ : สุชล บุญคง ธานี ภาคอุทัย และพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส

ข่าว : ชานนท์ เอื้อเฟื้อ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:06 น.