ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกร พิมพ์
เขียนโดย ศิริวรรณ ภูทองนาค   
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:55 น.

Image00002     ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 13 เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการเกษตรกร ณ บ้านโคกชาด ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 อำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการพืชอาหารสัตว์ การใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ และการทำแร่ธาตุก้อน สำหรับสัตว์

     ทั้งนี้ ท่านประธาน ได้มอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ และแร่ธาตุก้อน ให้เกษตรกรนำไปปลูก/ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ ต่อไป

ข่าว/ภาพ : กลุ่มวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:48 น.