ติดตามงานอดีตนักฝึกงานโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:51 น.

 

Image00030     เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2559  นางสาวอังคณา  บรูมินเหนทร์  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  พร้อมด้วย นายประสิทธิ์  ศรีส่อง  ปฏิบัติราชการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3  นายสมพร  สิ้นภัย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าติดตามงานฟาร์มของนายคมกฤษณ์  ลอยฟ้า  อดีตนักฝึกงานโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ณ ฟาร์มนกกระทากฤษณ์นิญา  ต.ห้วย  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ

     นายคมกฤษณ์  ลอยฟ้า เจ้าของฟาร์มนกกระทากฤษณ์นิญา  เป็นเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบอาชีพเกษตรกร  หลังกลับจากฝึกงานที่ญึ่ปุ่นได้เดินทางไปฝึกงานที่เกาหลีใต้  และกลับมารวบรวมเงินซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตรจำนวน 18 ไร่  โดยนอกจากนกกระทาแล้วยังมีการเลี้ยงไก่  ปลูกข้าว  ปลูกมะนาวในพื้นที่ฟาร์ม ซึ่งมีการจัดการของเหลือในฟาร์มโดยนำมูลนกมาทำปุ๋ยอัดเม็ดบรรจุกระสอบขาย  โดยได้ขายให้กับกองทุนหมู่บ้าน ปีละ 1,600 กระสอบ  เป็นเงิน 500,000 บาท  โดยใช้แรงงานคนในครอบครัวทั้งหมด

     นอกจากนี้  นายคมกฤษณ์  ลอยฟ้า  ยังเป็นวิทยากรสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกงานในโครงการผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญึ่ปุ่นด้วย

ข่าว/ภาพ : เยี่ยมพร  ภิเศก

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2016 เวลา 18:32 น.