ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 อำนาจเจริญ พิมพ์
เขียนโดย ศิริวรรณ ภูทองนาค   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:24 น.

Image00003     ในระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม  2559 คณะกรรมการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตรวจติดตามไก่พื้นเมืองอินทรีย์ และตรวจรับรองไก่ไข่อินทรีย์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 พร้อมตรวจรับรองไก่ไข่อินทรีย์ ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 5 ฟาร์ม และไก่พื้นเมืองอินทรีย์ 1 ฟาร์ม

ข่าว/ภาพ : บัญชา  สืบสีมา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:37 น.