ร่วมประชุมและชมพื้นที่จัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 พิมพ์
เขียนโดย รัตนาภรณ์ เรพล   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 15:39 น.

Image00004     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายชูศักดิ์ ทองแดง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมและชมพื้นที่จัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ ซึ่งงานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559 ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การจัดประชุมและชมพื้นที่จัดงานดังกล่าวมี นายสารกิจ ถวิลประวัติ เป็นประธานการดำเนินงานในครั้งนี้

 

 

รัตนาภรณ์ เรพล : ข่าว

นุชรา บุญทา : ภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 16:47 น.