การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควต้าและอัตราภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ นมพร้อมดื่ม ครั้งที่ 3 พิมพ์
เขียนโดย กัฐติพัฒน วานานวงศ์   
วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2016 เวลา 14:15 น.

Image00001     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควต้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาการจัดสรรโควต้าและอัตราภาษีนมผงขาดมันเนย นมดิบ นมพร้อมดื่ม ปี 2559 การคืนโควต้า แนวทางการจัดสรรโควต้า การทบทวนปริมาณโควต้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2016 เวลา 15:47 น.