สาธิตการปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย จรรยา   
วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2016 เวลา 15:53 น.

 

Image00006    เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เข้าร่วมสาธิตการปรุงอาหารปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ จำนวน 2 เมนู ประกอบไปด้วยมัสมั่นไก่ และไส้อั่วหมู ในงานวันสัตวแพทย์ไทย ณ บริเวณ ทางเชื่อม BTS Siam Square One โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมชมการสาธิตจำนวน100 - 200 ท่าน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 11:46 น.