โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย กัฐติพัฒน วานานวงศ์   
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 14:18 น.

 

Image00001        เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม ตามนโยบายของรัฐบาล 

ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ 1.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 2.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 3.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และ 4.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า

ภาพ/ข่าว : กัฐติพัฒน วานาวงศ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 17:23 น.