การประชุมคณะกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ครั้งที่ 2/2559 พิมพ์
เขียนโดย คณุตม์ ปัญญาศิริ   
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 16:00 น.

Image00004     เมื่อเร็วๆนี้ กรมปศุสัตว์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดการประชุมคณะกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน

     การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นหลักอยู่ 2 ประเด็นคือ 

1. พิจารณาจัดทำโครงการวิจัยไข่ไก่ นำเสนอโครงการโดย นายแพทย์กรภัทร มยุระสาคร มีจุดประสงค์เพื่อวิจัยคุณประโยชน์ ปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภค สำหรับการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ที่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) 

2. การเตรียมความพร้อมจัดงานวันไข่โลก "World Egg Day 2016" เบื้องต้น คณะกรรมการรณรงค์ฯ มีมติเห็นชอบจัดงานแถวงข่าวในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และจัดนิทรรศการในวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2559

ข่าว/ภาพ : คณุตม์  ปัญญาศิริ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 เวลา 17:27 น.