สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พิมพ์
เขียนโดย จรรยา เณรศรี   
วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2016 เวลา 16:06 น.

Image00001     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เข้าร่วมสาธิตการปรุงอาหารปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ จำนวน 1 เมนู ได้แก่ ไส้กรอกอีสาน ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมชมการสาธิตประมาณ 200 คน

 

ข่าว/ภาพ : จรรยา  เณรศรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 กันยายน 2016 เวลา 16:00 น.