สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ ในงานของดี จากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 พิมพ์
เขียนโดย จรรยา เณรศรี   
วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 10:29 น.

 

Image00001   วันที่ 9 กันยายน 2559 กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ร่วมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ จำนวน 3 เมนู ได้แก่ แพะเส้น ซี่โครงแพะอบซอส และแฮมเบอร์เกอร์แพะ ในงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "ของดีจากชายแดนใต้ สร้างรายได้ให้มั่นคง สร้างชุมชนให้ยั่งยืน" ณ กรมชลประทาน ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้นำผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ มาจำหน่ายเป็นการช่วยอุดหนุนสินค้าของพี่น้องเกษตรกรจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า โดยได้คัดสรรสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง กว่า 80 ร้านค้า เช่น ข้าวมันไก่เบตง ชาชัก โรตีกรอบ ไก่ย่างกอและ ข้าวยำ ยำสาหร่ายผมนาง ผลิตภัณฑ์จากแพะ ฯลฯ ผลไม้ เครื่องประดับ ของฝากของที่ระลึก เรือกอและจำลอง ใบไม้สีทอง เครื่องแต่งกายมุสลิม ผ้าบาติก ผ้าทอ เสื้อผ้าปาเต๊ะ


ภาพ/ข่าว : จรรยา เณรศรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 กันยายน 2016 เวลา 14:19 น.