การศึกษาและทดสอบการทำลูกชิ้นและไส้กรอกแพะ พิมพ์
เขียนโดย ณัฐพงศ์ คงประเสริฐ   
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2016 เวลา 10:54 น.

Image00003     เมื่อเร็วๆ นี้  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล นำเครือข่ายเกษตรกรแพะเนื้อจังหวัดสตูล  เข้าศึกษาและทดสอบการทำลูกชิ้นและไส้กรอกแพะ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยได้ศึกษาสูตรการทำลูกชิ้นแพะ จำนวน 4 สูตร  และไส้กรอกแพะจำนวน 1 สูตร  เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตในเชิงธุรกิจต่อไป

ข่าว : จีรศักดิ์

ภาพ : รุ่งนภา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 14:15 น.