การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป กรมปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย จรรยา เณรศรี   
วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 11:26 น.

Image00009     วันที่ 20 กันยายน 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งชิมผลิตภัณฑ์ ภายในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (ตลาดเกษตรดิจิตัล)

     ขอเชิญชวนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจากกรมปศุสัตว์ อาทิ ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ ไส้กรอกเวียนนา ไส้กรอกคนักเวอร์ท เพรสแฮม ไส้กรอกอีสาน แหนม หมูยอ เป็นต้น โดยงานนี้จัดไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2559

ข่าว/ภาพ : จรรยา  เณรศรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 14:31 น.