การจัดแสดงสินค้าและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะเมืองสตูล พิมพ์
เขียนโดย ณัฐพงศ์ คงประเสริฐ   
วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 13:53 น.

Image00011     ในวันที่ 28 กันยายน 2559  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่  9  จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและสร้างนวัตกรรมทางการตลาด  เพื่อกระตุ้นการตลาดแพะเนื้อของจังหวัดสตูลภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย  SME  ใน 18 กลุ่มจังหวัด  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายสรเดช  สุนทรารชุน) เป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมเชิงรุก ตลาดแพะเมืองสตูล" โดยมีการจัดแสดงสินค้าและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดให้ชิมและจำหน่าย  ณ ลานจอดรถหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล

ข่าว : จีรศักดิ์

ภาพ : รุ่งนภา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2016 เวลา 16:24 น.