เกษตรกรเข้ามาศีกษาการเลี้ยงกระบือแบบประณีต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 อำนาจเจริญ พิมพ์
เขียนโดย ศิริวรรณ ภูทองนาค   
วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2016 เวลา 12:45 น.

Image00001     วันที่ 1 ธันวาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรบ้านนาอุดม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม  มาเลี้ยงกระบือแบบประณีต จำนวน 10 ราย เข้ามาศึกษาการเลี้ยงกระบือแบบประณีต ตัวอย่างแบบโรงเรือน การจัดการเลี้ยง พร้อมขอพันธุ์หญ้าไปปลูกเตรียมความพร้อม สำหรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต่อไป

ข่าว/ภาพ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 อำนาจเจริญ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 09:43 น.