เกษตรกรจังหวัดชัยนาทศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือแบบประณีต พิมพ์
เขียนโดย พิษณุ โงนมณี   
วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 11:36 น.

Image00003     ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นำเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชัยนาท จำนวน 45 ราย ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือแบบประณีต และการเลี้ยงไก่งวงในระบบปล่อยเลี้ยงอิสระ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ตำบลเวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายชัชวาล ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ให้การต้อนรับ

ข่าว/ภาพ : พิษณุ  โงนมณี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2016 เวลา 11:23 น.