จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงไก่งวงแบบมืออาชีพ” พิมพ์
เขียนโดย พิษณุ โงนมณี   
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2016 เวลา 09:59 น.

Image00003     วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงไก่งวงแบบมืออาชีพ”ภายใต้โครงการจัดทำระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายชัชวาล ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และมีผู้สนใจเข้าฝึกอบรม จำนวน 51 ราย

ข่าว/ภาพ : พิษณุ  โงนมณี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2016 เวลา 13:38 น.