ฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 พิมพ์
เขียนโดย จรรยา เณรศรี   
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:54 น.

Image00001     กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ระยะสั้น ณ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปทุมธานี โดยจัดอบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2560 จำนวน 29 คน

     โดยการฝึกอบรมดังกล่าว จะให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สุขศาสตร์เนื้อสัตว์ การฆ่าสัตว์โดยวิธีมาตรฐานสากล สาธิตการตัดแต่งซากสุกร การฝึกปฏิบัติทำกุนเชียง แหนม ไส้กรอกอีสาน หมูหยอง หมูยอ การทำไส้กรอกเวียนนา แฟรงค์เฟอร์เตอร์ โบลอนย่า เพรสแฮม ฯลฯ

     การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นรากฐานและแนวทางนำร่องไปสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์ ทดแทนการนำเข้า – ส่งออก และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ กรรมวิธีการแปรรูปที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ข่าว/ภาพ : จรรยา  เณรศรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:51 น.