ประชุมประจำเดือน พ.ย. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันศุกร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:02 น.

 

  Image00001   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน  โดยมี นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี1 ชั้น 6 อาคารชัยอัศวรักษ์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:53 น.