อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ก.พ. 2561 พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:05 น.

   Image0000112
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2561 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม รุ่นที่ 1 โดยเข้าศึกษาดูงานในฟาร์มเกษตรกร สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน ในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องรีดเบื้องต้น แบบระบบท่อ (Pipe line) และถังรีด (Bucket type)

 

 

 

 

ภาพและข่าวโดย : กุสุมาลย์ ชินวงศ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:34 น.