ประชุมแนวปฏิบัติฯมาตรฐานกรรมการตัดสินแพะและรับรองพันธุ์ พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:55 น.

   Image0000412วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09 30 น. ห้องประชุมลีลาวดี 3 ชั้น 5  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยฯสัตว์เล็ก) จัดประชุมแนวปฏิบัติฯมาตรฐานกรรมการตัดสินแพะและรับรองพันธุ์/ฟาร์มจำหน่ายพันธุ์แพะ ที่จะขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:15 น.