อธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามตรวจราชการ ณ ศบส.เทพา จังหวัดสงขลา พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:20 น.

Image0000712วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์  2561 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามตรวจราชการ ณ ศบส.เทพา จังหวัดสงขลา มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ชายแดนใต้ และแนวทางพัฒนาสายพันธุ์แท้ แพะพื้นเมืองโหนดวังพญา แพะ ก.ป.ศ. แกะซานต้าอิเนส แพะนม แพะดำแบล็คเบงกอล การจัดมหกรรมแพะแกะชายแดนใต้ที่ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานีตลอดจนจะคัดพันธุ์แพะ ไปสนับสนุนโครงการธนาคารแพะ อ.ห้ายกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนายประยูร คลองยุติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมหารือด้วย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:39 น.