มอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 15:13 น.

 

934445

                    วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ห้อง ๑๓๔-๑๓๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่องการมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้มีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม โดยมีนายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กสส. ผู้แทนจาก กผง. สคบ. และสพส. ร่วมด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 15:21 น.