ทบทวนการบังคับใช้มาตรการเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14:09 น.

 

S  44613698

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สมาคมผู้ค้าไข่ไทย และกลุ่มผู้ค้าไข่ไทย พร้อมคณะ เข้าพบ และประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทน สคบ. กสส. สพส. และสกม. เพื่อขอให้กรมปศุสัตว์ทบทวน กรณีการบังคับใช้มาตรการเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค โดยมี นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ผู้แทน กองส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สคบ. ในการนี้ได้มีการซักถามความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ จนได้รับคำตอบและเกิดความพึงพอใจของทุกฝ่าย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14:15 น.