"ปศุสัตว์ รุก! ชวนกลุ่มวิสาหกิจเปลี่ยนนามาปลูกพืชอาหารสัตว์ ที่เพชรบูรณ์" พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14:21 น.


939369

"ปศุสัตว์ รุก! ชวนกลุ่มวิสาหกิจเปลี่ยนนามาปลูกพืชอาหารสัตว์ ที่เพชรบูรณ์
26 เมย 62 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะ ร่วมกับ นายพรหมทัต สันทบ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอภินันท์ จินพละ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ประชุมผู้สมัครและแกนนำกลุ่มวิสาหกิจห้วยสะแก เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 62 ที่บ้านห้วยนาค ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์


- ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อน "ตลาดนำการผลิต" ทำให้สมาชิกและแกนนำกลุ่มมีความเชื่อมั่นและให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
- โดยจะร่วมกันพัฒนาและยกระดับให้เป็นวิสาหกิจแปลงใหญ่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14:28 น.