โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:59 น.

 

7462 ๑๙๐๕๐๗ 0093

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชลอ  เหลือบุญเลิศ จังหวัดชุมพร เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)  และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองขาม จังหวัดชัยภูมิ สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:04 น.