ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 13:07 น.


S  33284113

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มวิจัยฯโคนม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วเป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและหารือแนวทางการชำระเงินกู้โครงการ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนจาก ธกส ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรสมาชิกร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการหารือคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคต่อไป