ประชุมการส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบน้ำนมดิบแบบมีส่วนร่วม (PGS) พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 16:11 น.


52325

วันที่ 2 กันยายน 2562 กลุ่มฯสัตว์ปีก และกลุ่มโครงการพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบน้ำนมดิบแบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยมี ปศจ.ประจวบ เป็นประธานเพื่อร่วมหารือกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับผู้แทน สนง.ปศข.7 คุณอนันตโชคฯ (อนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ) ปธ.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมอินทรีย์ปราณบุรี ปธ.กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมอินทรีย์สวนขวัญ-อ่าวน้อย และเกษตรกร ณ สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์