การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 16:32 น.


1097764

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น.นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ร่วมประชุมหารือกับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์


การแข่งขันฯกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ วัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้นำมาใช้ในกิจกรรมการจัดงานวันไข่โลก 2562 (World Egg day 2019 ) ณ.โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 7,9 และ 11 ตลาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมตามมติ ของคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg board) กิจกรรมดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ของผู้ที่ประกอบการอุตสาหกรรมไก่ไข่ทั้งระบบ ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยได้บริโภคไข่ไก่คนละ 300 ฟอง/คน/ปี เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านไก่ไข่ ดำเนินกิจการอย่างมั่นคง ผลผลิตไข่ไก่มีรายได้ที่มั่งคั่ง ประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันเอง โดยไม่ต้องเป็นภาระทางประมาณของภาครัฐ