รับมอบโค – กระบือวัดราชโอรส (53/2555) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:00 น.

รับมอบโค – กระบือวัดราชโอรส  (53/2555)


                นายจีระ  สรนุวัตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ แม่โคพันธุ์  190  ตัว  กระบือแม่พันธุ์  50 ตัว  และกระบือพ่อพันธุ์อีก  10  ตัว  รวม  250  ตัว จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำและสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ.  ในวันอาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์  2555  เวลา 09.45  น.  ณ วัดราชโอรสาราม  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ  เนื่อง ในโอกาสทำบุญฉลองวันครบรอบวันเกิด  ครบ  66 ปี  ของพระธรรมกิตติวงศ์  เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม  ซึ่งกรมปศุสัตว์จะได้นำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโค – กระบือ  เพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  
                ผชช.จีระฯ  กล่าวว่า  กรมปศุสัตว์มีความยินดีที่ได้มารับมอบโค – กระบือ จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ม.ส.จ. และพระธรรมกิตติวงศ์  เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม  และขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ   ซึ่งโครงการฯ นี้  เป็นโครงการหนึ่งที่กรมปศุสัตว์ได้รับพระราชทานให้ดำเนินการ ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2522  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  ผู้ยากไร้ได้มีโค – กระบือ  ไว้ใช้แรงงาน  ซึ่งการร่วมกันไถ่ชีวิตในครั้งนี้ถือเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในการช่วยเหลือเกษตรกรในชนบทที่ห่างไกลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ ขอขอบคุณทุกท่านแทนพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโค - กระบือชุดนี้  สำหรับโค – กระบือ  250  ตัว  ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปมอบให้แก่เกษตรกรในโครงการ ธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ   ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ  ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นครพนม  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  หนองคาย  และอุบลราชธานี   หากท่านใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค – กระบือ  ในโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ  ติดต่อได้ที่กลุ่มโครงการพิเศษ กรมปศุสัตว์  โทร.0 – 2653 – 4444  ต่อ  3384 - 5   

******************************  

ข้อมูล : กลุ่มโครงการพิเศษ  สสส.  
ข่าว : พิจารณา  สามนจิตติ  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์