ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม กพด พิมพ์
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:33 น.

2555 05 29 b6

นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2555
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

{gallery}news/2555_05_29b{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:36 น.