ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
กรมปศุสัตว์ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2555 พิมพ์
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:02 น.

16 07 55 01

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2555 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 16 ก.ค. 55

{gallery}news/2555_07_16{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:55 น.