ผชช.สว่างฯ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องวัวดำเมืองแป้ เส้นทางสู่ AEC พิมพ์
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2012 เวลา 12:05 น.

altผชช.สว่าง อังกุโร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องวัวดำเมืองแป้ เส้นทางสู่ AEC ณ สนามชนโค บ้านสันติธรรม ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ และร่วมกันกำหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดโคเนื้อในจังหวัดแพร่และเผยแพร่การผลิตวัวดำเมืองแพร่(Black Ko-Sai) และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการส่งเสริมโคเนื้อไทยเส้นทางสู่ AEC (วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 )

 

alt

alt

alt

altalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2012 เวลา 12:06 น.