กรมปศุสัตว์ประชุมผู้เลี้ยง ไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 4/2555 พิมพ์
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 16:51 น.

18 09 55 01

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานการประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 4/2555 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 18 ก.ย. 55

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 15:29 น.